Uden uit de kunst

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

De Stichting Uden Promotie is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Informatie van derden

De Stichting Uden Promotie is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks, noch voor de inhoud en/of juistheid van websites waarnaar vanaf deze website verwezen wordt.

Auteursrechten

Het auteursrecht op al het materiaal (teksten en afbeeldingen) op deze website berust bij de Stichting Uden Promotie. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Uden Promotie is het niet toegestaan enig materiaal van deze website te gebruiken, te vermenigvuldigen of anderszins te verspreiden.

Privacy

Personen die op een foto zichtbaar zijn op deze website en hiertegen bezwaar hebben, kunnen dit kenbaar maken via info@udenpromotie.nl. Stuur de betreffende foto mee in het bericht, zodat de hiertoe geƫigende maatregel kan worden ondernomen.